พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1

นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบในหน้าที่และได้รับการประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดเพื่อความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกยุวกาชาด ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558

กลับสู่หน้าหลัก