พิธีหล่อเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 โดยมี ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจต่างๆของสงฆ์และเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารพิสิฐเมธี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558

กลับสู่หน้าหลัก