ศึกษาดูงาน

คณะครูกลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 8 คน ที่มาศึกษาดูงานงานโภชนาการโรงเรียนและการดำเนินงานด้านแนะแนวการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโภชนาการโรงเรียนและพัฒนางานด้านแนะแนวของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการคัดเลือก จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2557 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558

กลับสู่หน้าหลัก