สัปดาห์อาเซียน

นายสุริยะ ศรีสุข รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อาเซียน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งประชาคมอาเซียน จัดโดย กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558

กลับสู่หน้าหลัก