พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายเสกสรรค์ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประดับอินทรธนูเครื่องหมายลูกเสือสามัญ(รุ่นใหญ่) ปีการศึกษา 2558 จัดโดย งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและคณะผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีเข้าใจพิธีการของลูกเสือรุ่นใหญ่และยอมรับในกฎและคำปฏิญาณที่ได้ปฏิญาณตนในพิธีเข้าประจำกอง พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันที่โพสต์ : 4 ก.ย. 2558

กลับสู่หน้าหลัก