บทอาขยาน "ปุญญวาทยวํสมานิตปูชา"

ขอเชิญคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่สนใจร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาสวดบทอาขยาน "ปุญญวาทยวํสมานิตปูชา" เพื่อร่วมระลึงถึงพระคุณของพ่อเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต

ไฟล์แนบ : 1pray.pdf

วันที่โพสต์ : 26 ต.ค. 2558

กลับสู่หน้าหลัก