บทอาขยานระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ "บทนมัสการอาจาริยคุณ"

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สามารถดาวน์โหลดการอ่านทำนองเสนาะ "บทนมัสการอาจาริยคุณ" ได้ที่นี่

ไฟล์แนบ : ajarn4voice.mp3

วันที่โพสต์ : 28 ม.ค. 2559

กลับสู่หน้าหลัก