แจ้งประชุมคณะทำงาน งานนิเทศ วิจัย และงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี

วันที่30พฤษภาคม2559 มีการประชุมคณะทำงาน งานนิเทศ วิจัย และงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ณ สำนักงานนิเทศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันที่โพสต์ : 1 มิ.ย. 2559

กลับสู่หน้าหลัก