นักเรียน ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ 4/7 ไหว้ครู

นักเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ 4/7 นำพาน ไหว้ครูมาขอพรจากคณะครูงานคอมพิวเตอร์ ที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2559

วันที่โพสต์ : 2 มิ.ย. 2559

กลับสู่หน้าหลัก