รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7” สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี2559

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7” เพื่อค้นหานักเรียนที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงรางวัลทุนการศึกษาสูงสุด 100,000 บาท พร้อมรับโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 ณ ห้องเมจิค 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่จากนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 1. นางสาววนิชญา สลีแดง 2. นางสาวกรัณฑรัตน์ ทิพอาสน์ โดยมีคุณครูสุกัญญา ศรีมหาจริยพงษ์ ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนไปแข่งขัน

วันที่โพสต์ : 6 มิ.ย. 2559

กลับสู่หน้าหลัก