ครูกลุ่มสาระศิลปะรับรางวัลOBEC AWARD

คุณครูสบันนา มหาวรรณ์ ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าของ สพฐ.OBEC AWARD ประจำปีการศึกษา 2563 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้น ม.ปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมPLC

วันที่โพสต์ : 13 ก.ย. 2563

กลับสู่หน้าหลัก