โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครู ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครู ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แก่
- นายประกรณ์ ผันผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุญวาทย์วิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร- นางสาวณัฐชญา ยศข่าย ประเภทผู้สอน

วันที่โพสต์ : 23 ธ.ค. 2564

กลับสู่หน้าหลัก