สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนบุญวาทย์

เจ้าพ่อบุญวาทย์วงษ์มานิต


ศาลาพระพุทธ


ศาลเจ้าพ่อกว๊าน