สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

    ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบ ระบบe-Learning ,สื่อออนไลน์ เป็น รูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์แบบใหม่โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองโดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลาและยังสามารถเลือกเรียน ได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกด้วย โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ

  • การฟ้อนข้าวแต๋น  ,  ครูศิริวรรณ