วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาและประเภททั่วไป

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควตาและประเภททั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5328-3561-2 มือถือ 08-1280-1099

วันที่โพสต์ : 14 พ.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก