วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://registra.bpi.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5328-3561-2 ต่อ 103 มือถือ 081-030+4084

วันที่โพสต์ : 16 พ.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก