มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษา ประจำปรการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษา ประจำปรการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้-22 กรกฎาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chandra.ac.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.0-2942-5800,0-2942-6800

วันที่โพสต์ : 6 ก.พ. 2561

กลับสู่หน้าหลัก