มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้-22 กรกฎาคม 2561 (TCAS) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.054-350790 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.secondary35.obec.go.th

วันที่โพสต์ : 12 ก.พ. 2561

กลับสู่หน้าหลัก