มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ:โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ตามระบบการรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://admission.mahidol.ac.th/2_si_2/(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)สอบถามรายละเอียดได้ที่ น.ส.อารีวรรณ อิงคเพียรกุล กองบริหารการศึกษา โทร.0-2849-4598 ในเวลาราชการ

วันที่โพสต์ : 13 มี.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก