ประกาศรายชือผู้เข้าทดสอบ ความสามารถพิเศษเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภท นักเรียนควาสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ด้านศิลปะ และด้านดนตรี)

 ประกาศรายชือผู้เข้าทดสอบ ความสามารถพิเศษเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภท นักเรียนควาสามารถพิเศษ (ด้านกีฬา ด้านศิลปะ และด้านดนตรี)

วันที่โพสต์ : 26 มี.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก