ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนความสามารถพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ [Download]

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ [Download]

ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ [Download]

การเตรียมตัวของผู้เข้าสอบนักเรียนชั้น ม.1 [Download]

วันที่โพสต์ : 29 มี.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก