คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายหมอยาครั้งที่ 16 (Pharmacy Camp 2018 at SU) นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ห้องแนะแนว

วันที่โพสต์ : 11 ก.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก