ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 7

คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดการจัดโครงการค่ายเพาะ(สา)สุข ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่โพสต์ : 21 ส.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก