ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักปฏิบัติการ (งานอาคารสถานที่)

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักปฏิบัติการ (งานอาคารสถานที่)

วันที่โพสต์ : 5 มี.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก