ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด อัตราจ้างชั่วคราว(กลุ่มบริหารทั่วไป)

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด อัตราจ้างชั่วคราว(กลุ่มบริหารทั่วไป)

วันที่โพสต์ : 7 มี.ค. 2562

กลับสู่หน้าหลัก