ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี และด้านกีฬา

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี และด้านกีฬา

วันที่โพสต์ : 25 มี.ค. 2565

กลับสู่หน้าหลัก