ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทดแทนจำนวนนักเรียน ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทดแทนจำนวนนักเรียน ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ : 29 มี.ค. 2565

กลับสู่หน้าหลัก