ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มบริหารทั่วไป

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มบริหารทั่วไป

วันที่โพสต์ : 10 พ.ค. 2565

กลับสู่หน้าหลัก