สร้างคน สร้างชาติ ด้วยกระบวนการเพาะพันธ์ุปัญญา

กิจกรรม สร้างคน คนสร้างชาติด้วยกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ตามไฟล์แนบ

คลิกที่นี่เพื่อดูไฟล์

<<กลับ>>