การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ - นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหาร - นางปรารถนา จันทร์ปัญญา ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ประเภทครูผู้สอน

ไฟล์แนบ : scout.pdf

วันที่โพสต์ : 1 ต.ค. 2564

กลับสู่หน้าหลัก