..ข้อมูลทั่วไป..

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ : 0-5422-7603 , 0-5431-5183 , 0-5423-0432 โทรสาร 0-5422-2122
E-mail : bws_a@ymail.com
Website : www.bwc.ac.th
เป็นโรงเรียนสหศึกษา : เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จัดกลุ่มวิชาเลือก(แผนการเรียน)
  1. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  2. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  3. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
  4. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-เยอรมัน
  5. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  6. กลุ่มวิชาเลือกเรียนเน้น ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคม
เขตพื้นที่บริการ:
  1. ตำบลหัวเวียง
  2. ตำบลพระบาท ในเขตเทศบาลนครลำปาง(ถนนลำปาง-แม่ทะ ด้านโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย) หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 7 และหมู่ 8
  3. ตำบลพิชัย ในเขตเทศบาลนครลำปาง หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 7 และหมู่ 15
เนื้อที่ : 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา