บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ !!!
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้..

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทดสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชัน Mobile Internet Quality (MIQ)
ขอความอนุเคราะห์ในการให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมแอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G เพื่อผู้บริโภค (MIQ) สามารถดาวน์โหลดแอปจาก Play Store หรือ App Store หรือ QR-Code (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
คำสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
ห้องสอบกลาง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบ All In One สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562