แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ(Specification:Spec)สำหรับครุภัณฑ์

 แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ(Specification:Spec)สำหรับครุภัณฑ์

วันที่โพสต์ : 9 พ.ย. 2559

กลับสู่หน้าหลัก