คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (โควตาพิเศษ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (โควตาพิเศษ) พร้อมรับทุนการศึกษาท่านบุญชู ตรีทอง สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต) ประจำปีการศึกษา 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 2020,2045

วันที่โพสต์ : 18 เม.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก