มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครได้ทาง www.sut.ac.th/ces หรือ โทร.0-4422-3014-5,0-44223025

วันที่โพสต์ : 24 ก.ค. 2560

กลับสู่หน้าหลัก