โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1และ 4

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1และ 4 สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.05-3174551 ถึง 4 หรือ 098-8025827 หรือ 062-3207556 หรือทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th

วันที่โพสต์ : 8 ส.ค. 2560

กลับสู่หน้าหลัก