สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-470-8386,02-470-8389

วันที่โพสต์ : 8 ส.ค. 2560

กลับสู่หน้าหลัก