ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการค่ายวิศวกรรมดยธารุ่นเยาว์ (2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 12)

 ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการค่ายวิศวกรรมดยธารุ่นเยาว์ (2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 12)

วันที่โพสต์ : 20 ก.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก