คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครเข้าศึกษาต่อและให้โควตานักศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครเข้าศึกษาต่อและให้โควตานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องแนะแนวหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. อาจารย์ปณิตา แจ้ดนาลาว 081-905-6832

วันที่โพสต์ : 25 ก.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก