มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถส่งใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dusit.ac.th หรือ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา โทร.0-5422-8019,084-4061085

วันที่โพสต์ : 25 ก.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก