มหาวิทยาลัยแม้โจ้ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยแม้โจ้ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561 (โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ) สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.admission.mju.ac.th พร้อมชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560

วันที่โพสต์ : 25 ก.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก