ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมโครงหลังคารถ จำนวน ๑ คัน

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมโครงหลังคารถ จำนวน ๑ คัน

วันที่โพสต์ : 27 ต.ค. 2560

กลับสู่หน้าหลัก