มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตา รอบ 1 กำหนดการสมัครออนไลน์ได้ที่ www.entrance.rmutl.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5529-8437,0-5529-8438 ต่อ 1102

วันที่โพสต์ : 30 ต.ค. 2560

กลับสู่หน้าหลัก