วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนิสิต โครงการ Smart Environmentalist ภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนิสิต โครงการ Smart Environmentalist ภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางเวปไซต์ http://admission.up.ac.th/Ad_01.aspx ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทร.0-5446-6666ต่อ3401

วันที่โพสต์ : 30 ต.ค. 2560

กลับสู่หน้าหลัก