โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหม่ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหม่ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง(หลักสูตรนานาชาติ) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-282-296หรือ 061-197-1505 www.stirc.psu.ac.th

วันที่โพสต์ : 13 พ.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก