วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถดาวสน์โหลดรายละเอียดการสมัครจาก www.camt.cmu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-920299 ต่อ 0

วันที่โพสต์ : 14 พ.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก