ประกาศผลการทดสอบ วัดความรู้ความสามารถ "เพชรบวรวิทย์ 60"

ประกาศผลการทดสอบ วัดความรู้ความสามารถ "เพชรบวรวิทย์ 60"

กำหนดการมอบโล่และเกียรติบัตร [เปิดดู]

ผลการทดสอบ วัดความรู้ความสามารถ [เปิดดู]

ตรวจสอบผลคะแนนการทดสอบ [เปิดดู]

ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อน เวลา 12.30 วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิายน 2560 ณ ห้องเหมันต์อนุสรณ์ อาคารบวรวิทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ประสานงาน นายอาทิตย์ พงศ์สุพัฒน์ เบอร์โทร 081-9526397 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์ : 24 พ.ย. 2560

กลับสู่หน้าหลัก