ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ ม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ ม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่โพสต์ : 13 ธ.ค. 2560

กลับสู่หน้าหลัก