ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

วันที่โพสต์ : 21 มี.ค. 2561

กลับสู่หน้าหลัก