ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๑๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ๑๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่โพสต์ : 4 เม.ย. 2561

กลับสู่หน้าหลัก